Intervisie: samen weet je meer dan alleen.

Een georganiseerd gesprek om de deskundigheid te vergroten en de kwaliteit te verbeteren, dat is doel van intervisie. Tijdens het werk als professional worden we af en toe geconfronteerd met (ethische) dilemma’s of ervaren we problemen of knelpunten die samenhangen met ons beroep. Intervisie is een zeer functioneel instrument om de eigen deskundigheid te bevorderen.

Bij intervisie ga je onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider in gesprek met vakgenoten. Deelnemers dragen niet alleen oplossingen aan, zij stellen vragen om zo met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen inzicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe je hierin kunt handelen.

Professionals bespreken ethische en strategische dilemma’s

Intervisie wordt ingezet door professionals zoals advocaten, mediators, accountants, artsen, managers en adviseurs. Door mensen die hun werk serieus nemen en hun uiterste best doen het werk zo goed mogelijk te doen. Bij intervisie gaat het om gedragsmatige aspecten van de persoonlijke beroepsuitoefening. Er worden ethische en strategische dilemma’s besproken in onderlinge samenwerking, samenwerking met andere eenheden in de organisatie, in contact met cliënten of in contact met derden. Vakinhoudelijke problemen lenen zich niet voor intervisie.

Hoe werkt intervisie?

Intervisie bijeenkomsten worden begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider. De intervisie vindt plaats in een groep van minimaal zes en maximaal tien personen. De ideale grootte is acht personen. Een vaste groep werkt het prettigst. De deelnemers brengen een of meer dilemma’s in. Van elke intervisie wordt een bewijs van deelname opgesteld en dat wordt door iedereen afgetekend. Vooraf worden regels vastgesteld met betrekking tot de geheimhouding van alles wat tijdens de intervisie wordt besproken. Voor sommige beroepsgroepen worden er PE-punten (Permanente Educatie punten) toegekend. Het aantal is afhankelijk van de regels hierovor van de beroepsgroep. Het aantal uren intervisie wordt in onderling overleg bepaald. Per jaar zijn vier intervisie-bijeenkomsten gebruikelijk.

Wat kost intervisie?

De kosten van intervisie zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, locatie en gewenste werkwijze. Mijn kosten bedragen € 125,00 per uur exclusief BTW voor het begeleiden van de intervisie bijeenkomst en voorbereidingstijd. Daarnaast worden mijn reistijd en -kosten doorbelast én de kosten van de locatie en eventuele voorzieningen. Mijn totale kosten worden gelijkelijk verdeeld over de deelnemers en ieder ontvangt een eigen factuur.

Heeft u interesse, neemt dan contact met mij op via de contactpagina.