Mediation: snelle en goedkope manier van conflictoplossing

Mediation is een andere manier van conflictbemiddeling die steeds breder wordt ingezet. Rechters verwijzen vaker door naar mediation. Onder begeleiding van een onafhankelijke mediator wordt gezocht naar een oplossing voor een conflict. Het doel is een situatie creëren waarbij alle betrokkenen verder kunnen zonder strijd. Mediation betekent een snellere oplossing, een mentaal minder belastend traject én in veel gevallen is mediation goedkoper dan een gerechtelijke procedure.

Succesfactor

In principe kan elk conflict via mediation worden opgelost. Belangrijke succesfactor is de wil én inzet van alle partijen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Mediation zorgt op die manier voor een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding, simpel gezegd: mediation zorgt voor rust op de werkvloer of binnen een (beëindigde) relatie.

Bij mediation komen alle partijen samen tot een oplossing. Gelijk krijgen en winnen is niet het doel, het gaat om erom dat er werkbare afspraken komen, zodat alle partijen verder kunnen, op korte én lange termijn.

Samen om tafel

In het werken naar een duurzame oplossing vormen de belangen van de betrokkenen het uitgangspunt. In de praktijk blijkt dat zodra partijen bereid zijn om onder deskundige, onafhankelijke begeleiding aan tafel te gaan een oplossing snel en met minder kosten dan in een juridische procedure, tot stand komt. Een ander belangrijk voordeel van mediation is dat partijen de regie in eigen hand houden.

Wilt u weten of mediation ook voor u een oplossing kan bieden?
Bel voor een afspraak of kijk alvast op www.mediationnederland.nl of op Rechtwijzer; hier kunt u alvast een indruk krijgen hoe u een conflict kunt aanpakken.

Hoe werkt mediation?

Na een kennismaking start een mediation met een mediationovereenkomst. Daarin staan de werkwijze, afspraken en 'spelregels'. Belangen achter de standpunten worden geïnventariseerd: wat is de “echte oorzaak” van het probleem, waarna langzaamaan naar oplossingen toe wordt gewerkt. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarna volgt de afsluiting.

Ik werk standaard conform de gedragsregels en reglement van MfN-registermediators.


Mediation wat kost het?

Ik hanteer een zakelijk uurtarief van € 125,-- per uur exclusief BTW (21%). Bij een afspraak op locatie geldt een reistijdvergoeding (inclusief kilometervergoeding) van de helft van het uurtarief. Particulieren kunnen, afhankelijk van het inkomen en vermogen in aanmerking komen voor een subsidie via de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval betaalt u alleen een eigen bijdragen (€ 53,-- of € 105,--) en griffierecht aan de Rechtbank.